Célkitűzések

puncak pass cita rasa catering anjing dijual
A DESUR projekt fő célja a régiók közötti ismeret-átadás elősegítése a KKV-kat érintő innovációhoz kapcsolódó szakpolitikák, eszközök és módszerek terén a növekvő fenntarthatóság előmozdítása illetve elérése érdekében. További célok:
  • A partnerek közötti jó gyakorlatok es tapasztalatok cseréje az egyik régióban már bevált modell átvételének céljából
  • A jelenleg meglevő szakadék áthidalása a már tapasztaltabb országok (a tudás forrása) KKV-kra vonatkozó fenntartható fejlődéséhez kapcsolódó szakpolitikák átadásával az e téren kevésbé tapasztalt országok irányába (a tudás befogadása)
  • Munkatársak képzése az öko-innováció elősegítése terén, különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra, a régiók jövője szempontjából is jelentős szereplőkre
  • A humán erőforrás es a környezetvédelmi fenntarthatóság terén már meglévő KKV-kat is érintő szakpolitikák továbbfejlesztése egy egyedi KKV öko-innovációs koncepció kialakítása érdekében. Ez a koncepció olyan innovációt feltételez, mely a környezetre gyakorolt káros hatásokat csökkenti illetve megelőzi, valamint a szociális és gazdasági hatásokat is tekintetbe veszi.
  • A KKV-k a fenntarthatóság irányába tett erőfeszítéseinek illetve szükségleteinek megértése, beazonosítása és osztályozása az erre vonatkozó szakpolitikák javítása érdekében
  • A közforrások gazdaságos és hatékony felhasználása a fenntarthatóságot szem előtt tartva
  • A projekt eredményeinek széleskörű megismertetése, elterjesztése a projekt időtartamán és földrajzi vonzáskorén túl is
  • Az európai illetve nemzeti célok elérése az érintett régiókban működő KKV-k fenntartható fejlődésére vonatkozó jövőbeni szakpolitikák kialakításának tekintetében
  • A partnerek közötti munkakapcsolatok, az együttműködés és a tudáscsere (networking) kialakításának elősegítése a projekt időtartama alatt illetve azon túl
INTERREG IV  & EROPEAN UNION INTERREG IVC EUROPEAN UNION