Cilji

puncak pass cita rasa catering anjing dijual
Glavni cilj projekta DESUR je izmenjava znanj med regijami, s čimer bodo te izboljšale politike, instrumente in metodologije za spodbujanje inovacij v malih in srednjih podjetjih, kar bo prispevalo k njihovemu trajnostnemu razvoju. Drugi cilji so:
  • Izmenjava znanj in izkušenj med projektnimi partnerji, kar bo omogočilo ponovitev izbranih uspešnih modelov še v drugih regijah.
  • Premoščanje obstoječih razlik v razvoju trajnostnih politik za mala in srednja podjetja med državami z več izkušnjami (viri znanja) in tistimi z manj izkušnjami (prejemniki znanja).
  • Usposabljanje predstavnikov projektnih partnerjev na področju spodbujanje poslovnih eko-inovacij v malih in srednjih podjetjih.
  • Izkoristiti razpoložljiva znanja o politikah trajnostnega razvoja okolja in ljudi v malih in srednjih podjetjih ter jih združiti v enoten koncept eko-inovacij malih in srednjih podjetij. Koncept je opredeljen kot katerakoli inovacija, katere posledica je preprečevanje ali zmanjševanje okoljskih, socialnih in ekonomskih vplivov.
  • Identifikacija, klasifikacija in razumevanje glavnih problemov malih in srednjih podjetij na področju trajnostnega razvoja in izboljšanje politik na tem področju.
  • Naučiti se uporabljati učinkovite in uspešne javne vire za spodbujanje trajnostnega razvoja.
  • Razširjanje rezultatov, ki omogočajo učenje, tudi po koncu projekta in zunaj geografskega območja, ki ga tvorijo projektni partnerji.
  • Prispevati k doseganju evropskih in nacionalnih ciljev ter k oblikovanju politik trajnostnega razvoja v malih in srednjih podjetij v partnerskih regijah.
  • Vzpostavitev povezav med projektnimi partnerji, ki omogočajo sodelovanje in izmenjavo znanj (mreženje) v času trajanja projekta in tudi po njem.
 
INTERREG IV  & EROPEAN UNION INTERREG IVC EUROPEAN UNION