Kratek opis projekta

puncak pass cita rasa catering anjing dijual
Projekt DESUR (Razvoj trajnostnih regij s pomočjo odgovornih malih in srednjih podjetij) je evropski projekt, sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru programa INTERREG IVc. Njegov cilj projekta je izboljšati regionalne politike spodbujanja inovativnosti v malih in srednjih podjetjih (MSP) s pomočjo izmenjave izkušenj med projektnimi partnerji. Projekt DESUR bo obravnaval težave, s katerimi se soočajo MSP, kadar poskušajo vključiti družbeno odgovornost v lastno poslovanje. MSP pogosto nimajo dovolj sredstev in znanja za sprejemanje trajnostnih praks, kot so upoštevanje naravnega okolja, premoščanje ovir in neenakosti, vseživljenjsko učenje, rast produktivnosti, učinkovita raba virov, boljša kakovost življenja zaposlenih, itd. Cilj partnerskih regij projekta DESUR  je razviti politike, ki MSP-jem omogočajo sprejem trajnostnih praks v njihovo dnevno poslovanje. Te so spodbujanje ekoloških inovacij, ki omogočajo povečanje konkurenčnosti, ustvarjanje kvalitetnih delovnih mest in spoštljiv odnos do okolja. Glavni cilj projekta je izboljšati politike, instrumente in metodologije za spodbujanje odgovorne in trajnostne inovativnosti v malih in srednjih podjetjih. Partnerstvo projekta DESUR je sestavljeno iz lokalnih in regionalnih predstavnikov osmih evropskih držav. Partnerstvo sestavljajo regije z dobro razvitimi politikami socialne odgovornosti ter regije, ki želijo pospešiti razvoj teh politik. Odgovorno podjetje upravlja svoje poslovanje na podlagi treh stebrov trajnostnega razvoja: dobiček, ljudje in Zemlja. Brez gospodarske koristi (dobiček) ni mogoče izvajati lastnih dejavnosti. Brez motiviranega osebja (ljudje) je podjetje manj uspešno. Brez skrbi za okolje (Zemlja) pa ni mogoče doseči dobrih rezultatov. Projektne aktivnosti spodbujajo izmenjavo izkušenj, znanj in dobrih praks v okviru sodelovanja partnerjev in njihovih regij. Projektni partnerji, ki bodo dejavni v projektu, se bodo usposobili na področju dobrih praks, ki se nanašajo na politike in orodja ter jih je mogoče prenesti v njihove regije; na primer inovativna javna naročila, davčne olajšave, sistem nagrajevanja, ipd.
INTERREG IV  & EROPEAN UNION INTERREG IVC EUROPEAN UNION