Pričakovani rezultati

puncak pass cita rasa catering anjing dijual
Pričakovani rezultati projekta DESUR so:
  • Identifikacija izkušenj malih in srednjih podjetij v regijah projektnih partnerjev in analiza obstoječih vrzeli (socialne in ekološke inovativne dejavnosti v malih in srednjih podjetjih) med regijami.
  • Poznavanje potreb evropskih malih in srednjih podjetij  po napredku v smeri trajnostnega razvoja.
  • Razširjanje primerov dobrih praks malih in srednjih podjetij.
  • Usposabljanje in izmenjava znanja o trajnosti in inovativnosti med partnerskimi organizacijami projekta DESUR.
  • Razvoj mehanizmov potrebnih za prenos zglednih primerov ekoloških in socialnih inovacij v malih in srednjih podjetij v regije, kjer je to področje še nerazvito.
  • Priporočila, ki jih bodo  v projekt vključene lokalne oblasti oblikovale za izboljšanje strategij.
  • Razširjanje dobrih praks, ugotovitev in priporočil regijam, ki niso neposredno vključene v projekt.
  • Delovno sodelovanje med projektnimi partnerji tudi po koncu projekta DESUR.
 
INTERREG IV  & EROPEAN UNION INTERREG IVC EUROPEAN UNION