O projektu DESUR

puncak pass cita rasa catering anjing dijual
Na evropski ravni obstaja sporazum glede potreb po spodbujanju novih gospodarskih modelov – da bi ne ogrozili prihodnjih generacij – ki temeljijo nas pametni in trajnostni rasti (strategija Evropa 2020). Ta potreba je bila že v Lizbonski agendi (2000) in v Gotenbruški strategiji socialno-gosposkega razvoja in okolja (2001) evidentirana kot pogoj gospodarske rasti. Kasneje so bili v Gotenbruški strategiji (Strategija trajnostnega razvoja EU, 2006) okrepljeni cilji in navedena priporočila za oblikovalce politik, med katerimi je tudi vključevanje podjetij v sodelovanje in skupno odgovornost za dosego trajnostne porabe in proizvodnje. Napredek v zadnjih letih žal ni bil zadosten, zato trajnostni razvoj ostaja prednostna naloga novih strategij EU 2020. Poleg tega je bila izpostavljena potreba po celovitem pristopu s treh vidikov: gospodarskega, človeškega in okoljskega. Najbolj učinkovit način uresničevanja tovrstnih strategij in doseganja ciljev je prenos na področje regionalnih politik in instrumentov. Regije imajo potrebne zmogljivosti za dialog z nosilci sprememb. Med ključnimi nosilci so podjetja, predvsem mala in srednja, ki zaposlujejo približno dve tretjini evropskih delavec ter predstavljajo 99 % vseh podjetij (Evropska komisija, oktober 2010). Mala in srednja podjetja se bodo v bližnji prihodnosti soočila z dvema velikima izzivoma: preživeti v vse bolj zahtevnem gospodarstvu in prispevati k trajnostnemu razvoju regij, kjer so glavni akterji gospodarske dejavnosti. Koncept trajnostnega razvoja sestavljajo trije elementi:
  1. Okolje oziroma planet,
  2. Socialno okolje oziroma ljudje
  3. Gospodarsko okolje oziroma dobiček
Ti elementi delujejo skupaj v občutljivem ravnovesju, ki ga je pogosto težko vzdrževati in ki vpliva na razvoj regij. Javne oblasti naj bi malim in srednjim podjetjem pomagale doseči to ravnovesje. Zagotoviti morajo orodja za nujno podporo, ki bo malim in srednjim podjetjem omogočila, da s sprejemom strategije »Družbena odgovornost podjetij« v svoje poslovanje na uravnotežen način vključijo omenjene elemente trajnostnega razvoja.

Brez javne podpore bodo le redki podjetniki oziroma podjetnice čutili zavezanost svojemu okolju ter zato izbrali načela trajnostnega razvoja. Cilji projekta DESUR predstavljajo odmik od že znanih pristopov k trajnostnemu razvoju, ki se uveljavljajo v okviru drugih aktualnih projektov, saj niso osredotočeni le na okoljska vprašanja, ampak vključujejo tudi druga elementa – ljudi in dobiček – brez katerih vzpostavitev želenega ravnovesja ni mogoča.
INTERREG IV  & EROPEAN UNION INTERREG IVC EUROPEAN UNION