Kultura družbene odgovornosti podjetij – Organizirano srečanje v okviru 16. mednarodne konference glasbe v mestu Kozani. Evropski projekta DESUR – Razvoj trajnostnih regij z odgovornimi MSP-ji

puncak pass cita rasa catering anjing dijual
21/08/2014

DESUR (Razvoj trajnostnih regij z odgovornim MSP-ji) je evropski projekt, sofinanciran s sredstvi programa INTERREG IVC.

Delovanje odgovornega podjetja temelji na treh stebrih trajnostnega razvoja: dobiček, ljudje in planet. Brez gospodarske koristi (Dobiček) ni mogoče uresničevati dejanj. Brez osebja/ partnerjev s pobudami (Ljudje) bo podjetje manj uspešno. Brez skrbi za okolju (Planet) podjetje ne more dosegati rezultatov. Obstaja še četrti steber, ki je prav tako pomemben in ga morajo upoštevati MSP-ji: kultura, tradicija in zgodovina kraja, brez česar ni jutrišnjega dne!

 Projekt DESUR proučuje težave, s katerimi se soočajo MSP-ji pri integraciji družbene odgovornosti v njihove poslovne modele in načine/metode za izpostavitev svojih ukrepov družbene odgovornosti. MSP-ji pogosto nimajo dovolj virov in potrebne zavesti za sprejetje trajnostnih praks, kot so spoštovanje naravnega okolja, odstranitev ovir in neenakosti, vseživljenjsko učenje, povečanje produktivnosti, učinkovita raba virov, izboljšanje kakovosti življenja zaposlenih, podpiranje kulture in umetnosti na lokalni ravni, ohranjanje tradicij in običajev.

V sredo, 20. avgusta 2014, se bo preučila družbena odgovornost podjetij in njihova vloga pri spodbujanju kulture in umetnosti na lokalni ravni.

Kultura je sestavni in neizogibni del identitete kraja, enako bi moralo veljati tudi za podjetja na tem območju. Poleg izdelkov in storitev morajo podjetja izvažati kulturo in značilnosti regije, kot so gostoljubnost, tradicija in običaji. Za uresničitev tega bi morala podjetja sprejeti kulturo in svoje ambasadorje na lokalni ravni.

Vabimo vas da se udeležite 16. mednarodne glasbene konference v mestu Kozani, ki bo potekala v Arheološkem muzeju Aiani ob 17.00, in sodelujete v razpravi.

Dnevni red

  1. "Notni zapis kot gospodarska dejavnost" – Katerina Kyratsou

  2. "Kreativna platforma za socialne inovacije" – Panos Remoundos

  3. "Socialna ekonomija in kultura. Pričakovanja in dobre prakse" – Efstathios Karkantonis

  4. "Kultura družbene odgovornosti podjetij – predstavitev projekta DESUR" – Dimitris Kouras

INTERREG IV  & EROPEAN UNION INTERREG IVC EUROPEAN UNION