Sklad za regionalni razvoj regije Zahodna Makedonija predstavlja projekt DESUR na 3. rednem kongresu Svetovnega sveta Epirotes

puncak pass cita rasa catering anjing dijual
07/08/2014

V petek, 25. julija 2014, so partnerji projekta DESUR iz regije Zahodna Makedonija na 3. rednem kongresu Svetovnega sveta Epirotes, ki je potekala v Ioannini, zastopali Regionalni razvojni sklad in projekt DESUR. Partnerji projekta DESUR so predstavili projekt ter njegove aktivnosti in cilje.

Med udeležence dogodka so bili z dnevnim redom in mapo kongresa razdeljeni tudi bilteni projekta DESUR, brošura dobrih praks projekta DESUR in Benchmarking poročilo.

Kongres se je začel z volitvami predsedstva, ki so mu sledile predstavitve govornikov. Govorci so večinoma prihajali iz poslovnega in akademskega sektorja. Predstavili so teme kot so odprtost za razvoj grškega gospodarstva, podjetništvo v Grčiji in omejitve, možnosti grških tehnoloških znanstvenih parkov.

Gospod Nikolaos Ntavos je predstavil projekt DESUR, projektne aktivnosti, sprejete pobude in dosežene rezultate. Uvodoma je v predstavitvi projekta DESUR navedel, da je njegov cilj trajnostni razvoj regij s pomočjo odgovornih MSP. Nato je predstavil projektno partnerstvo sedmih evropskih regij. V dveh let izvajanja projekta je bilo organiziranih več študijskih obiskov, srečanj, izmenjav osebja in dogodkov. Gospod Ntavos je predstavil tudi študijski obisk podjetij regije Zahodna Makedonija v aprilu 2013, kjer so imeli vsi partnerji možnost spoznati dejanja družbene odgovornosti podjetij v tej regiji. Spregovoril je tudi o izmenjavi osebja, ki je potekala aprila 2014, ko je delegacija Irske, Litve in Italije obiskala regijo Zahodna Makedonija. Namen izmenjave je bil prenos identificiranih dobrih praks v njihove države oziroma njihove lokalne MSP.

desur3

DESUR Project was chosen together with the Scientific and Pristojni odbor je izbral projekt DESUR skupaj s Znanstvenim in tehnološkim parkom Epirus, da zastopa Grčijo na dogodku Evropske nagrade za podjetništvo 2014.

Gospa Eleftheria Vasioti, vodja delegacije Svetovnega sveta Epirotes v Grčiji in direktorica odnosov z javnostmi Znanstvenega in tehnološkega parka Epirus, je predstavila predloge za Evropske nagrade za podjetništvo 2014.

Predstavitvam je sledila razprava, v okviru katere so udeleženci zastavljali vprašanja o projektu DESUR, vprašanja glede identificiranih dobrih praks v obdobju uresničevanja projekta in tudi glede tekmovanja za evropske nagrade za podjetništvo.

desur4

INTERREG IV  & EROPEAN UNION INTERREG IVC EUROPEAN UNION