DESUR projektas pristatytas konferencijoje socialiai atsakingas verslas – apsimoka“

puncak pass cita rasa catering anjing dijual
24/06/2013
Birželio 18 d. Kaune įvyko Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo (NAVĮT) organizuota konferencija „Socialiai atsakingas verslas – apsimoka“, kurioje patirtimi kuriant darnų ir socialiai atsakingą verslą dalijosi savivaldos, mokslo, aplinkosaugos, verslo organizacijų, pramonės ir paslaugų sektorių atstovai. Prof. dr. Žaneta Stasiškienė pranešime pristatė Kauno technologijos universiteto (KTU) Aplinkos inžinerijos instituto (APINI) patirtį, susijusią su verslo socialinės atsakomybės diegimu tiek įmonėse, tiek akademinėje aplinkoje. Ypač daug dėmesio buvo skiriamas „DESUR“ projektui ir ĮSA palyginamosios analizės rezultatams, taip pat buvo pristatyta APINI sukurta metodika įmonių socialinės atsakomybės lygiui įvertinti. Daugiau informacijos apie konferenciją: http://www.lesto.lt/lt/news/Item/516
INTERREG IV  & EROPEAN UNION INTERREG IVC EUROPEAN UNION