Projekt DESUR

puncak pass cita rasa catering anjing dijual

Projekt DESUR obravnava težave, s katerimi se soočajo mala in srednja podjetja, ko poskušajo vključiti družbeno odgovornost v njihove poslovne modele. Mala in srednja podjetja pogosto nimajo dovolj virov in zavedanj, potrebnih za sprejem trajnostnih praks kot so: spoštovanje naravnega okolja, odstranitev ovir in neenakosti, vseživljenjsko učenje, povečana produktivnost, učinkovita rabo virov, boljša kvaliteta za zaposlene, ipd. Cilj partnerskih regij projekta DESUR je razvoj politik, ki omogočajo malim in srednjim podjetjem sprejem trajnostnih praks v njihovo vsakodnevno poslovanje. To pomeni spodbujanje eko-inovacij v malih in srednjih podjetij za povečevanje konkurenčnosti, ustvarjanje kakovostnih delovnih mest in boljše spoštovanje okolja.

INTERREG IV  & EROPEAN UNION INTERREG IVC EUROPEAN UNION