DESUR projekt

puncak pass cita rasa catering anjing dijual


A "DESUR" (Developing Sustainable Regions through Responsible SME’s – Fenntartható Régiók Kialakítása Felelős KKV-kon keresztül) az Európai Unió forrásaiból az INTERREG IVC program keretén belül társfinanszírozott projekt. A projekt célja a regionális politikák előtérbe helyezésével az innováció elősegítése olyan kis- és középvállalkozások körében, melyek felvállalják és megvalósítják a partnerek közötti tapasztalatcserét a hármas alappillérre építve: PEOPLE-PROFIT-PLANET, azaz MUNKAERŐ-NYERESÉG-KÖRNYEZET. A DESUR projekt felméri és kezeli azokat a nehézségeket, melyekkel a KKV-k szembesülnek akkor, amikor a társadalmi felelősségvállalást megkísérlik beépíteni üzleti modelljükbe. A kis- és középvállalkozások gyakran nem rendelkeznek sem a kellő forrással sem a megfelelő tudatos hozzáállással a fenntartható megoldások és jó gyakorlatok követéséhez, melyek feltételezik a természeti környezet tiszteletben tartását, az akadálymentesítésen keresztül történő esélyegyenlőség megteremtését, az élethosszig tartó tanulást, a fokozott termelékenységet, a hatékony erőforrás-felhasználást, az alkalmazottak számára biztosítandó jobb életminőség elvét. A DESUR partner régiók célja olyan politikák kidolgozása, amelyek lehetővé teszik a KKV-k számára a fenntartható gyakorlatok kivitelezését napi üzletmenetükben. Ilyen gyakorlatra példa az öko-innováció elősegítése a KKV-k versenyképességének növelésére, a minőségi foglalkoztatás megvalósítása, valamint a környezet védelme és tiszteletben tartása. A projekt elsődleges célja olyan politikák, eszközök és módszerek kidolgozása illetve átvétele, melyekkel KKV-szerte előmozdítható a felelősségteljes és fenntartható innováció. A DESUR partnerség 8 európai állam helyi és regionális képviselőinek bevonásával jött létre.   A partnerség olyan régiókat is magába foglal, melyek a társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó politikákat és gyakorlatokat már hatékonyan alkalmazzák; illetve olyan régiókat is, amelyek jelenleg e politikák fejlesztését szorgalmazzák, s jelenleg azok mindennapi gyakorlatba történő beépítésén dolgoznak. Egy felelős vállalkozás üzleti tevékenységét a fenntarthatóság három pillérére alapozva működteti: 'Profit, People and Planet' (Nyereség, Munkaerő, Környezet). Nyereség (Profit) nélkül semmilyen más üzleti tevékenység nem megvalósítható. Motivált munkaerő (People) nélkül a társaság kevésbé lesz sikeres. S anélkül, hogy környezetét (Planet) óvná, nehéz kijelenteni egy vállalkozásról, hogy valóban jó eredményeket ér el. A projekt tevékenységei elősegítik a politikák integrálódását érintő tapasztalatok, ismeretek és bevált gyakorlatok cseréjét a résztvevő régiók együttműködésén keresztül. A projektben résztvevő munkatársak képzés során olyan jó gyakorlatokat sajátítanak el, amelyek átvehetők lesznek saját régiójukban. Ilyen integrációs politikákhoz és eszközökhöz kapcsolódó gyakorlat az innovációs közbeszerzés, az adókedvezmény vagy nyilvános elismerés helyezések, oklevelek illetve díjak átadásával.
INTERREG IV  & EROPEAN UNION INTERREG IVC EUROPEAN UNION