Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.7

14/07/2014

V1_Desur_Newsletter_7_GRK

Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.8

01/07/2014

Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.8 (PDF)

Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.6

26/03/2014

Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.6 (PDF)

Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.5

20/01/2014

Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.5 (PDF)

Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.4

29/08/2013

Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.4 (PDF)

Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.3

10/07/2013

Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.3 (PDF)

Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.2

14/03/2013

Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.2 (PDF)

Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.1

08/11/2012

Ενημερωτικό Δελτίο Αρ.1 (PDF)

INTERREG IV  & EROPEAN UNION INTERREG IVC EUROPEAN UNION